top of page

Izdelali smo predloge tipskih načrtov za individualne hiše in ”dvojčke”. Možno jih je korigirati glede na lokalne razmere in individualne potrebe.  Vse objekte je možno izvesti kot PASIVNE HIŠE ali kot NIZKOENERGETSKE HIŠE. Potrebna je pravilna orientacija v prostoru (steklene površine v smeri od jugovzhoda do jugozahoda), ustrezna debelina vseh izolacijskih slojev, ustrezno senčenje steklenih površin, ustrezna izbira in vgradnja stavbnega pohištva ter vgradnja ustreznih naprav za ogrevanje in hlajenje ter prezračevanje objekta.

bottom of page